TeleLink ApS. er 100% ejet af DAB. DAB overtog driften af TeleLink den 1. januar 2013. Den overordnede funktion for TeleLink er at op-samle data fra landbaserede spilleautomater og videresende disse data til Skat.

 

TeleLink bliver løbende opdateret og videreudviklet idet platformen skal anvendes i forhold til driften af automatopstillingsvirksomhederne. Netop derfor er der fokus på, hvordan vi kan gøre hverdagen lettere for den enkelte automatopstiller.