Velkommen til Dansk Automat Brancheforening

 

Dansk Automat Brancheforening (DAB) har etableret denne hjemmeside for at give oplysninger om emner der knytter sig til spilleautomater og morskabsautomater. Siden vil informere om, og henvise til den gældende lovgivning på området. Derudover vil der være relevante oplysninger om medlemmerne, som er en forudsætning for DAB´s virke.

Dansk Automat Brancheforening har siden stiftelsen i 1957 udviklet sig.  Formålet med foreningen var oprindeligt at skabe et fælles talerør overfor myndighederne.

 

I dag har foreningen det hoved-formål at værne om, og varetage medlemmernes interesser der er i forbindelse med landbaseret automatspil.

 

Der skal arbejdes for at der sker en udvikling af erhvervet, således medlemmernes konkurrencevilkår og indtjening fremmes.

Diverse Links

 

 

www.styrpaaspillet.dk