Lovgivning for spilleautomater.

På denne side har vi forsøgt at samle relevant lovgivning i forhold til spilleautomat branchen. Det kan være svært, at have det fuld-stændige overblik over den gældende lovgivning, overgangsbestem-melse m.v. Derfor kan sekretariatet kontaktes ved tvivlstilfælde.