Formand

Gunnar Sørensen
Mobil 40 35 55 33
Mail

Sekretær

Susanne Hattesen
Mobil 30 74 58 01
Mail